Pecunia
 
 

Miljøbevisste leietakere

 

 

Flere av våre leietakere har definerte mål om klimareduserende tiltak og foretar målinger gjennom ordninger som Miljøfyrtårn, ISO-sertifisering etc.

Formålsdelt energi med mange målere er et verktøy som gjør at leietaker og driftsansvarlig I Pecunia kan samarbeide om driftstider på tekniske anlegg, brukervaner etc. EOS-loggen gir det visuelle, målbare resultat i spart energimengde. Redusert forbrukgir redusert energiregning til den som er flink til å tenke energisparing.

Pecunia legger til rette slik at de som ønsker det, får egen bruker i EOS (energioppfølging på web)

Vi deler aktuelle CO2-resultater med de leietakerne som rapporterer på slike parametere.