Pecunia
 
 

- Adresse: Nils Hansens vei 25

- Kontorbygg,- nybygg 9 etasjer

- BTA 20 719 m2

- BREEAM-NOR Excellent.(pt 75,5%)

  Designfase-sertifikat forventet i mars/april 2017,

  endelig sertifikat ila 2017.

- Beregnet levert energibruk: 88,1 kWh/m2

- Beregnet levert fossil energi: 0 kWh/m2

- Beregnet vannforbruk 9 m3/person/år

- Sentral beliggenhet

- Bygget skal stå ferdig sommer 2017

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplass vil sørge for redusert energi- og vannforbruk.

Kontroll og overvåking av CO2-utslipp fra byggeplassen, minimerer utslipp til luft og vann og ansvarlig

innkjøpt trevirke. Avfall i byggefasen minimeres og kildesorteres; det er satt mål om 71,5%

sorteringsgrad om maksimalt 25 kg avfall generelt per m2.

Kjernefaktorer for innovative og miljøeffektiv design

- Særdeles godt innemiljø: alle produkter er lavemitterende og har lav klimapåvirkning, gode

  daghslysforhold, utsyn og solskjerming

- Passivhusstandard: lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmingsbehov.

- inimert vannforbruk: vasker, dusjer og toaletter med lavt bruksvolum, manuell vanning av

  beplantning

- Høy grad av kildesortering i bruksfase, matavfall til biogassanlegg.

  Informasjon til nærmiljøet: Initiates file downloadLink Her