Pecunia
 
 

- Adresse: Nils Hansens vei 25

- Kontorbygg,- nybygg 9 etasjer

- BTA 20 719 m2, lager 243 m2, tomtestørrelse 6690 m2

- BREEAM-NOR Excellent.(pt 75,5%)

- Designfase-sertifikat ble utstedt oktober  

  2017, endelig sertifikat er forventet innen januar 2018

- Beregnet levert energibruk: 88,1 kWh/m2

- Beregnet levert fossil energi: 0 kWh/m2

- Ingen produksjon av fornybar energi

- Beregnet vannforbruk 9 m3/person/år

- Sentral beliggenhet

- Bygget skal stå ferdig sommer 2017

Realiserte tiltak for å redusere miljøbelastningen

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplass har sørget for redusert energi- og vannforbruk, kontroll og overvåking av CO2-utslipp fra byggeplassen, minimerte utslipp til luft og vann og ansvarlig innkjøpt trevirke. Avfall i byggefasen er minimert og kildesortert; endelig kildesorteringsgrad: 84% (mål: 71,5%), generert avfall: 23 kg/m2 (mål: 25 kg/m2).

Prosjektet har benyttet robuste materialer med dokumenterte miljøegenskaper. Det er lagt til rette for godt innemiljø med en høy grad av brukerkontroll: alle arbeidsplasser har godt utsyn, solskjerming kontrolleres av brukere, og lysnivåer, temperatur og ventilasjon kontrolleres av brukerne

Kjernefaktorer for innovative og miljøeffektiv design

- Særdeles godt innemiljø: alle produkter er lavemitterende og har lav klimapåvirkning, gode dagslysforhold, utsyn og solskjerming

- Høy grad av brukerkontroll: brukere styrer temperatur, ventilasjon og belysning.

- Passivhusstandard: lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmingsbehov

- Minimert vannforbruk: vasker, dusjer og toaletter med lavt bruksvolum, manuell vanning av beplantning.

- Høy grad av kildesortering i bruksfase, matavfall til biogassanlegg

  Informasjon til nærmiljøet: Initiates file downloadLink Her