Pecunia
 
 

GlaxoSmithKline Innovasjonssenter i Forskningsveien 2

Nybygg kontor

Leietakere: GlaxoSmithKline og Rikshospitalet


m²: 25.000


Ferdigstillelse: 2001