Pecunia
 
 

Kripos' nye hovedkontor i Brynsalleen 6

Nybygg kontor, laboratorier etc.

Leietaker: Justisdepartementet ved Kriminalpolitisentralen


m²: 20.000


Ferdigstillelse: 2000