Pecunia
 
 

NØKKELTALL

 

Ansatte: 17


Nærings- og boligarealer under forvaltning: 120.000 m2


Utviklete nærings- og boligarealer: 300.000 m2


Arealer under regulering/prosjektering: 60.000 m2