Pecunia
 
 

FORVALTNING

Pecunia-standard innebærer førsteklasses service overfor våre leietakere.  Derfor forvalter vi alle våre  eiendommer selv. Dette gir oss best kontroll med kvalitet og responstider.