Pecunia
 
 

LEIEVILKÅR

  • Leilighetene er umøblerte, men har komplette hvitevarer.
  • Det tegnes leiekontrakt for 3 år men adgang til oppsigelse tidligere kan avtales.
  • Leietaker må opprette depositumskonto i sitt navn for et beløp tilsvarende husleie for 3 måneder, som sikkerhet for riktig oppfyllelse av leiekontrakten.
  • Leietaker betaler selv for eget forbruk av strøm, varmtvann og oppvarming.
  • Trappevask og kabel TV er inkludert i leien.
  • Husdyrhold ikke tillatt