Pecunia
 
 

HISTORIE

Pecunia har en tradisjonsrik historie. I Kristiania i 1911 startet grosserer Einar Stange sin handel og produksjon med jern og bygningsartikler. For å sikre tilgang på de naturressursene som danner grunnlaget for tyngre bygningsartikler, tilegnet selskapet seg en rekke teglverk, sandtak og mørtelverk i og rundt Oslo. Etter hvert utviklet Einar Stange AS seg også til å bli et eiendomsselskap, og i 1985 ble eiendoms-virksomheten skilt ut i et eget selskap. Samtidig overtok tredje generasjon. I dag er eiendomsselskapet Pecunia AS en av markedets mest seriøse og anerkjente aktører innen eiendomsutvikling og -forvaltning.