Pecunia
 
 

Pecunias målsetting

  • Redusere energiforbruk per arbeidsplass/time med 20 % fra 2012 til 2022.
  • Våre eksisterende bygninger skal opp på, og holde tritt med  C-nivå   i energimerkingen.
  • Byggeprosjekter skal ha en høy miljøambisjon, bedre enn gjeldende teknisk forskrift.
  • Klimanøytral eiendomsforvaltning skal opprettholdes med arbeid for kontinuerlig utslippsreduksjon, og kjøp av (stadig færre) kompenserende utslippskvoter.
  • Gjennom deltakelse i kompetente fora skal vi dele vår kunnskap.