Pecunia
 
 

Gjenomførte tiltak

·       

 

 • Det er installert en rekke desentraliserte ventilasjonsanlegg med sonestyring og roterende varmegjenvinnere i to store eiendommer.
 •         Vi har utviklet en effektiv metode for å oppgradere kontorvinduer til passivhus-standard.

 • Formålsdelt energioppfølging (målersystem, digital evlesning, EOS) er innført, og videreutvikles i tråd med leietakjertilpasninger og større rehabiliteringer.
  • Miljøplanene viser at vår årlige reduksjon i CO2 er på ca 270 tonn (per 2014), som følge av gjennomførte tiltak. Siden 2008 har vi allerede redusert det årlige CO2-utslippet med 17 %.
   • Sykkelparkering er rikelig tilgodesett og oppmerket i alle garasjer.
   • Ladere til el-biler blir montert i takt med brukerbehov. Oslo kommune Bymiljøetaten har støttet etablering av elbil-anlegg
   •       Tiltak som er utført i samarbeid med Enova tilsvarer energireduksjon på ca 600.000 kwh/år.

   •         Energiforbruk og klimatiltak er tema i faste månedlige internmøter, og obligatorisk tema ved oppstartmøter for leietakertilpasninger.

     

    Kvotekjøp via CO2-focus AS i FN-systemets CER-ordning: Pecunia AS har kompensert fra 2007. Bygningsforvaltning av næringsporteføljen er kompensert fra driftsåret 2010.